Naše motto: S kamarády šťastně, hravě a vesele.

Vítejte na stránkách mateřské školy Hůry

Naše cíle

Hlavní myšlenky našeho ŠVP ROKEM KROK ZA KROKEM se dají ve stručnosti shrnout následovně:
V přirozeném prostředí vrstevníků položit základy celoživotního vzdělávání.
S přihlédnutím k individualitám rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dětí. V úzké spolupráci s rodinou vychovat, v pokud možno zdravém životním prostředí samostatné, tvořivé, zdravě sebevědomé, ale především šťastné a spokojené děti.

Číst méně Čtěte více
ŠKOLKA

Vzdělávací program

Nejdůležitějším momentem naší práce je přínos pro dítě, protože podstatné je, jaké zážitky si dítě z naší mateřské školy odnese a co získá do života. Aby se mohlo zdravě rozvíjet a učit, musí se cítit spokojené a v bezpečí. Předškolnímu dítěti je vlastní učit se na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím činností. Jsme přesvědčeny, že děti se nejlépe vyvíjejí, věnují-li se své přirozené činnosti – hře – celým srdcem.
Také pedagog by měl celým srdcem přistupovat k dětem. Paní učitelky se budou snažit vytvářet prostředí, které je pro děti příjemné a stimulující. Budou dítě přijímat takové, jaké je, s chybami a klady. Dítě musí mít pocit, že i svět mimo jeho rodinu je zpravidla světem přátelským. Nezbytnou součástí práce našich učitelek by měla být tvořivá improvizace a pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Podporujeme v dětech přání učit se po celý život. Stěžejní bloky jsou základem pro tvorbu TVP, ve kterém nechybí kulturní lidové tradice. Paní učitelky mají dále volnost ve zpracování týdenních i delších projektů. Stěžejní bloky jim umožňují podle svých tvůrčích schopností rozpracovávat různé aktivity, které si vyberou, či ke kterým je nasměruje aktivita a nápaditost dětí.
V tomto našem úsilí je nespornou součástí spolupráce s rodinou. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se programů dle svého zájmu, vstupovat do výchovného programu svých dětí.

Číst méně Čtěte více

Informace pro rodiče

Předkládáme vám základní provozní, organizační, platební a jiné informace důležité jak pro stávající, tak nové rodiče.

O naší školce

Proč školka

v Hůrách?

Mateřská škola v Hůrách nabízí klidné rodinné prostředí a bezpečné klima na kterém spolupracuje nejen tým zaměstnanců školy, ale také zřizovatel svým otevřeným a přátelským přístupem.

Jak přihlásit své dítě do třídy?

Naše aktuality

Naše třídy

Třída žabiček

Ve třídě Žabiček jsou děti ve věku 3-5 let. Tomuto věku je přizpůsobeno vybavení třídy i
didaktický materiál.

Třída Soviček

Třídu Soviček navštěvují děti ve věku 5-7 let. Tomuto věku je přizpůsobeno jak vybavení
třídy, tak didaktický materiál i třídní vzdělávací plán.

FOTOGALERIE

Prohlédněte si
naše fotky

Prohlédněte si
naše fotky

Chcete vidět, jak to u nás vypadá? Prohlédněte si naší galerii, ve které naleznete zachycené okamžiky z vnitřního prostoru školky, naší zahrádky, cvičení jógy, výletů a dalších nezapomenutelných vzpomínek….

kontakty

ADRESA

Mateřská škola Hůry
Na Sadech 155
Hůry
373 71

ADRESA - Provozovna MŠ

Mateřská škola Hůry
Pod Strání 33
Hůry
373 71 

TELEFON - TŘÍDY

(Nahlašování absence dětí, odhlašování obědů,…)

TELEFON - ředitelna
e-mail

Najdete nás